Reference

Zákazníky a uživateli našich produktů a našimi obchodními partnery je řada společností z drážního prostředí. Naše společnost zaměřuje svoji pozornost na budování dlouhodobých obchodních vztahů, které jsou založeny mimo jiné na spolehlivosti společnosti jako dodavatele a na kvalitě našich produktů.

naši obchodní partneři

  • ČD Cargo, a.s.

  • ZSSK, a.s.

  • ZSSK Cargo, a.s.

  • České dráhy, a.s.

  • ČD-Informační systémy, a.s.

  • a další...