REDIS 5

Monitorujeme Váš provoz...

POŽADAVKY NA SYSTÉM REDIS 5

 • Monitoring provozu kolejového vozidla v reálném čase.

 • Podpora zvyšování bezpečnosti drážního provozu.

 • Zajištění informací pro analýzu průběhu mimořádných událostí ze strany správců infrastruktury, vyšetřujících orgánů nebo ze strany dopravce.

 • Legislativa: EN 50 155, EN 50 121-3-2, EN 45 545.

FUNKCE SYSTÉMU

 • Záznam audio dat (radiostanice, intercom, interní mikrofon...)

 • Záznam stream-video dat z instalovaných kamer

 • Záznam stavových informací z palubních on-board systémů (registrace aktivace STOP funkce…)

 • Přenos dat prostřednictvím GSM/LTE sítě na základě implementačních požadavků provozovatele

 • Časová značka a poloha z GPS systému

 • Interní diagnostika a logování stavu systému

 • Export dat do externích úložišť prostřednictvím určených servisních zařízení

POPIS SYSTÉMU

Multifunkční, bezobslužný, autonomní systém určený primárně k záznamu audio dat, stavových informací vozidla a streamovaného videa z kamer vozidla. Současně umožňuje datovou konektivitu prostřednictvím GSM/LTE modulu a propojení s ostatními on-board systémy na vozidle. Pro časovou a polohovou synchronizaci záznamů je využíván GPS/GNSS systém.

Záznam videa

 • Ukázkové snímky z video záznamů pořízených v reálném provozu.

ARCHITEKTURA SYSTÉMU

HLAVNÍ KOMPONENTY

 • Datalogové, diagnostické a komunikační zařízení RED5 a archivační moduly jako řídící a archivační prvky systému

 • Kamery pro čelní pohled na prostor před vozidlem, pro pohled na sběrač a trakční vedení, pro pohled podél boku vozidla atd.

 • LAN switch jako prvek integrující síťovou komunikaci systému

 • Servisní zařízení SEZA5 pro přístup a analýzu zaznamenaných dat

 • Proprietární rozhraní a adaptéry určené pro připojení externích prvků